Tjänster

HolkTis Bygg & Fastighetsservice AB arbetar med både yttre skötsel för att få en trevlig utomhusmiljö runt sin fastighet samt den inre miljön för att få ett bra inomhusklimat med ventilation, belysning mm. HolkTis utför också mindre om- och tillbyggnationer och tack vare vårt kontaktnät kan vi fungera som problemlösare.

Vi kan hjälpa till att få kontakt med hantverkare inom t.ex. snickeri, el, VVS, måleri, lås, glasmästeri mm. Vi kan erbjuda en del tjänster på beställning. Vi lämnar naturligtvis kostnadsförslag och kan ställa upp med rådgivning.

Några av våra kunder är kvalitet- och miljöcertifierade. Därför arbetar vi också efter dessa regler.

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och andra som vill ha hjälp med sin fastighet kan teckna skötselavtal med oss. Ni kan även teckna jouravtal, då vi har dygnetruntjour.
Närmare information om vår verksamheten kan kan ni få genom att kontakta Jan-Peter Thisner eller Thomas Andersson på telefon 018-602555 eller mejl info@holktis.se


Vi utför:

Städning ut- och invändigt
Energibesparing
Vicevärdsuppdrag
Kontroll av teknikutrymmen innefattande lamprond, ev. läckage mm
Driftavläsningar
Beskärning av träd, buskar och häckklippning
Ogräsrensning
Gräsklippning
Lövupptagning
Snöröjning och sandning
Upptagning av sandningssand
Mindre VVS-arbeten
Är behjälplig vid framtagande av underhållsplaner m.m.
Jourverksamhet och andra förekommande arbeten i fastigheter.

Vi förvaltar idag ett 40-tal fastigheter och några av våra största kunder är Miab Förvaltning AB samt ett flertal bostadsrättsföreningar.

 miab_forvaltning_il

fastighetsjour Alla dagar (Jour 16.00 - 07.00 och helger)